Δήλωση απορρήτου δεδομένων για αιτούντες (πρόσληψη)

English below

Η παρούσα Δήλωση απορρήτου δεδομένων εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Beiersdorf επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας όταν υποβάλετε αίτηση για μια θέση που δημοσιεύεται από εμάς ή από μια από τις θυγατρικές μας. Περιγράφει επίσης τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων που έχετε, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εναντίωσης σε ορισμένες από τις λειτουργίες επεξεργασίας της Beiersdorf. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα ασκήσετε, ανατρέξτε στην ενότητα «Νόμιμα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα και πως να τα ασκήσετε». 

Η παρούσα Δήλωση απορρήτου δεδομένων συμπληρώνει την υπάρχουσα Γενική δήλωση απορρήτου δεδομένων μας, η οποία σε παρέχει ειδικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς από την επίσκεψη στο δικτυακό τόπο μας και σχετίζεται με θέματα που δεν αφορούν ειδικά την αίτηση.  

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και στοιχεία επικοινωνίας

Υπεύθυνη για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά το Άρθρο 4 (7) ΓΚΠΔ είναι η: Beiersdorf Hellas, Αγίου Νεκταρίου 2,15 344 Γέρακας Αττικής , Τηλέφωνο: +30 6600 100 (δείτε το).

Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων: DataProtectionHellas@Beiersdorf.com ή κάτω από την ταχυδρομική διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας υπ’ όψιν του «υπεύθυνου προστασία δεδομένων». 

2. Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Στα πλαίσια της διαδικασίας πρόσληψης, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σχετικά με εσάς:

 • Δεδομένα που έχετε χορηγήσει σε εμάς στο προφίλ υποψηφίου σας, συμπεριλαμβανομένου του κύριου ονόματος και του επωνύμου, της χώρας, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του τηλεφωνικού αριθμού.
 • Δεδομένα που έχετε εισαγάγει στο έντυπο αίτησης υποψηφίου, συμπεριλαμβανομένου του επιθυμητού ετήσιου μισθού, των κινήτρων σας (εάν και στο βαθμό που σχετίζονται με την προσφερόμενη θέση εργασίας).
 • Δεδομένα που μας έχετε χορηγήσει στα έγγραφα της αίτησής σας (βιογραφικό σημείωμα, συνοδευτική επιστολή) συμπεριλαμβανομένης της εργασιακής εμπειρίας, των προσόντων και των γλωσσικών δεξιοτήτων.
 • Έγγραφα από αξιολογήσεις στο διαδίκτυο (π.χ. τεστ προσωπικότητας, τεστ διανοητικής ικανότητας, άλλες ψυχομετρικές αξιολογήσεις) και βίντεο συνεντεύξεων (εάν υπάρχουν).

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς ή από τους εξωτερικούς συνεργάτες μας, π.χ. γραφεία εργασίας. Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες από επαγγελματικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως LinkedIn, πίνακες αναζήτησης θέσεων εργασίας όπως το Monster, και από άλλες δημόσια προσβάσιμες πηγές (μόνο πληροφορίες που σχετίζονται με την επαγγελματική σας ζωή) για σκοπούς ενεργούς προσέγγισής σας με προσφορές θέσεων εργασίας ή για το σκοπό της επιβεβαίωσης της ακρίβειας των πληροφοριών που υποβάλλονται από εσάς στα πλαίσια της αίτησης. 

3. Χρήση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να αξιολογήσουμε την αίτησή σας για την προσφερόμενη θέση εργασίας και για να επικοινωνούμε μαζί σας στα πλαίσια της διαδικασίας πρόσληψης.
 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση διαφορετικής ευκαιρίας για καριέρα εντός του ομίλου Beiersdorf (μπορείτε να περιορίσετε την ορατότητα του προφίλ υποψηφίου σας στην ομάδα που σχετίζεται με την τρέχουσα αίτησή σας ή να την παράσχετε σε υπεύθυνους πρόσληψης της Beiersdorf σε όλον τον κόσμο).
 • Με βάση τη συγκατάθεσή σας να σας ρωτήσουμε σχετικά με την εμπειρία σας στα πλαίσια της διαδικασίας πρόσληψης.
 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μετά από αυτόκλητη αίτηση.
 • Με βάση τη συγκατάθεσή σας να σας στείλουμε εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες ανοικτές θέσεις εργασίας.

4. Νομική βάση για την επεξεργασία

Τα προσωπικά δεδομένα στη διαδικασία επιλογής θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της αίτησής σας και, εάν δημιουργηθεί σχέση εργασίας, και για την επακόλουθη εκτέλεση της εργασιακής σχέσης. Για συγκεκριμένες θέσεις, αυτό περιλαμβάνει τη συμμετοχή σας σε μια διαδικτυακή αξιολόγηση (όπως τεστ προσωπικότητας, τεστ γνωστικής ικανότητας) ως απαραίτητο μέρος της διαδικασίας αίτησης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη νομική βάση που περιγράφεται στο άρθρο 6 (1) β) GDPR, αυτή είναι η εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία ο ενδιαφερόμενος είναι μέρος ή η αίτηση κατόπιν αιτήματος του τελευταίου των προσυμβατικών μέτρων. Η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την επεξεργασία του αιτήματός σας ή τη σύναψη σύμβασης εργασίας μαζί μας, χωρίς την οποία δεν μπορούμε να σας συμπεριλάβουμε στις διαδικασίες επιλογής μας. Σε άλλες περιπτώσεις, η παροχή των δεδομένων σας ως τεστ προσωπικότητας ή τεστ γνωστικής ικανότητας είναι εθελοντική και η νομική βάση είναι η συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου. Όταν λαμβάνουμε πληροφορίες από το δημόσιο προφίλ σας σε επαγγελματικά μέσα δικτύωσης, όπως το LinkedIn, βασίζουμε την εν λόγω επεξεργασία στο έννομο συμφέρον μας να δημιουργήσουμε μια βάση λήψης αποφάσεων προκειμένου να δημιουργήσουμε μια εργασιακή σχέση μαζί σας. Η νομική βάση είναι το Άρθρο 6 στ) του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το Άρθρο 9 (2) ε του ΓΚΠΔ.

Όταν σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε μια έρευνα σχετικά με την ικανοποίηση από τη διαδικασία επιλογής στο Beiersdorf, η νομική βάση θα ήταν τέχνη. 6 (1) α) RGPD, σε συνδυασμό με την τέχνη. 7 GDPR. Η ίδια νομική βάση ισχύει όταν εγγραφείτε στο γραφείο μας για να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες ανοιχτές προσφορές εργασίας. Επιπλέον, ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς όταν είναι απαραίτητο για να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας έναντι πιθανών νομικών αξιώσεων που προκύπτουν από τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων που μας υποβάλλονται. Η νομική βάση για αυτό είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) και στ) του GDPR · το έννομο συμφέρον είναι, για παράδειγμα, ένα βάρος απόδειξης στις διαδικασίες που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία. 

5. Κοινοποίηση δεδομένων

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε εταιρείες που συνδέονται με εμάς, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό είναι επιτρεπτό μέσα στο πλαίσιο των σκοπών και των νομικών βάσεων που περιγράφονται ανωτέρω. Για τις δραστηριότητες επεξεργασίας στο διαδικτυακό σύστημα πρόσληψης, οι εταιρείες του Ομίλου Beiersdorf είναι από κοινού υπεύθυνες. Η ουσία της ρύθμισης για τον παρόντα από κοινού καθορισμό είναι ότι η Beiersdorf AG, Germany, είναι κύρια υπεύθυνη για την εκπλήρωση των καθηκόντων πληροφόρησης σύμφωνα με το νόμο περί προστασία δεδομένων και για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την από κοινού επεξεργασία.  

Ενδέχεται να μοιραστούμε το προφίλ υποψηφίου με άλλες ομάδες πρόσληψης εντός του Ομίλου Beiersdorf. Μπορείτε να διαχειρίζεστε τις επιλογές ορατότητας του προφίλ σας επιλέγοντας εάν το προφίλ σας θα είναι ορατό στην ομάδα πρόσληψης που σχετίζεται με την τρέχουσα αίτησή σας ή σε ομάδες πρόσληψης εντός του Ομίλου Beiersdorf σε όλον τον κόσμο. Εάν δεν επιθυμείτε να σας λαμβάνουμε περαιτέρω υπόψη για σχετικές προσφορές θέσεων εργασίας, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του προφίλ υποψηφίου, δείτε το κεφάλαιο Διατήρηση δεδομένων. 

Επιπρόσθετα, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία για λογαριασμό μας βάσει των συμβάσεων σύμφωνα με το Άρθρο 28 του ΓΚΠΔ, ειδικότερα από παρόχους των συστημάτων για τη διαχείριση αιτούντων και τις διαδικασίες επιλογής. Δεν κοινοποιούμε δεδομένα σε τρίτα μέρη που δεν σχετίζονται με τη διαχείριση αιτήσεων και τις διαδικασίες αίτησης ή άλλες περιπτώσεις που περιγράφουμε στο Κεφάλαιο 3 Χρήση Προσωπικών Δεδομένων. 

Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για λογαριασμό μας σύμφωνα με το άρθρο 28 του GDPR από παρόχους συστήματος για τη διαχείριση των υποψηφίων και των διαδικασιών επιλογής. Δεν κοινοποιούμε δεδομένα σε τρίτους που δεν σχετίζονται με τη διαχείριση προσλήψεων ή άλλες περιπτώσεις χρήσης που περιγράφουμε στο Κεφάλαιο 3 Χρήση προσωπικών δεδομένων.

Αυτές οι μεταφορές ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε παραλήπτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης / Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Τυπικές συμβατικές ρήτρες έχουν συμφωνηθεί με αυτούς τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, εκτός εάν βασίζονται σε χώρες με απόφαση επάρκειας σύμφωνα με το άρθρο. 45 GDPR. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες υπό τις «Διαβιβάσεις δεδομένων εκτός της ΕΕ».

Σε περίπτωση νομικής υποχρέωσης, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς εάν απαιτείται να τις παρέχουμε στις αρμόδιες αρχές ή στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του GDPR.

6. Νόμιμα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα και πως να ασκήσετε

6.1. Δικαίωμα πρόσβασης

Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας (γενικά γνωστό ως αίτημα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων). Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα επικοινωνώντας μαζί μας σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας που αναφέρονται ανωτέρω. 

6.2. Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής

Εάν επιθυμείτε να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε χορηγήσει σε εμάς, μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο HRTeamGreece@Beiersdorf.com ή να αλλάξετε τα δεδομένα οι ίδιοι στη σχετική αίτηση εντός του προφίλ υποψηφίου σας. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας.

6.3. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε τα προσωπικά δεδομένα σας, π.χ. όταν θέλετε να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας. Μπορείτε να προσαρμόσετε την ορατότητα του προφίλ σας ανά πάσα στιγμή ή να εξαιρεθείτε από τις ειδοποιήσεις. 

6.4. Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. 

6.5. Δικαίωμα εναντίωσης

Εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για την προστασία έννομων συμφερόντων, μπορείτε να εναντιωθείτε στην εν λόγω επεξεργασία για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το κεφάλαιο 8. Περαιτέρω, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. 

7. Διατήρηση δεδομένων

Διατηρούμε τα δεδομένα σας για μια περίοδο 6 μηνών μετά την τελευταία ημερομηνία εισόδου στο προφίλ σας. Περαιτέρω, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για αυτό το χρονικό διάστημα σε περίπτωση που υπάρχει κάποια σχετική προσφορά θέσης εργασίας, για την οποία θα ήσασταν κατάλληλος υποψήφιος. Μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις ορατότητας του προφίλ υποψηφίου σας, όπως περιγράφεται στο 5 Κοινοποίηση δεδομένων. Επιπρόσθετα, μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή του προφίλ υποψηφίου σας ή την ανάκληση της αίτησής σας επικοινωνώντας με τους ειδικούς προσλήψεων μας στο HRTeamGreece@Beiersdorf.com

Μπορείτε επίσης να καταργήσετε την εγγραφή σας από το Beiersdorf Job Agent και να σταματήσετε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες θέσεις εργασίας στο μενού "επιλογές" του προφίλ του υποψηφίου σας. 

Στην περίπτωση που η αίτησή σας είναι επιτυχής, ενδέχεται να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας στα πλαίσια της επακόλουθης απασχόλησης σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη Δήλωση απορρήτου δεδομένων για εργαζόμενους, την οποία θα σας παράσχουμε κατά την αποδοχή της θέσης εργασίας. 

8. Εναντίωση ή Ανάκληση της συγκατάθεσής σας στην Επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων

Εάν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας (Άρθρο 6 (1) α του ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία των δεδομένων σας (π.χ. όταν σας καλούμε να συμμετάσχετε σε μία έρευνα σχετικά με την ικανοποίησή σας με την διαδικασία αίτησης στη Beiersdorf), μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η εν λόγω ανάκληση επηρεάζει το επιτρεπτό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας αφού μας την παράσχετε.

Εάν βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στη στάθμιση συμφερόντων (Άρθρο 6 (1) στ ΓΚΠΔ), μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία. Αυτό ισχύει εάν η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη, ειδικά για την ολοκλήρωση μιας σύμβασης μαζί σας, η οποία περιγράφεται από εμάς στο Κεφάλαιο Χρήση των δεδομένων. Όταν ασκείτε την εν λόγω εναντίωση, σας ζητάμε να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας με τον τρόπο που το έχουμε κάνει. Σε περίπτωση αιτιολογημένης εναντίωσης από εσάς, θα εξετάσουμε την κατάσταση και είτε θα σταματήσουμε ή θα προσαρμόσουμε την επεξεργασία των δεδομένων ή θα σας υποδείξουμε τους επιτακτικούς λόγους που χρήζουν προστασίας, στη βάση των οποίων θα συνεχίζουμε την επεξεργασία.

Data Privacy Statement for applicants (recruitment)

This Data Privacy Statement explains how Beiersdorf processes your personal data when you apply for a position advertised by us. It also describes your data protection rights, including the right to object to some of Beiersdorf’s processing operations. For more information on your rights and how you can exercise them, please refer to the section “Legal rights in relation to personal data and how to exercise them”.

This Data Privacy Statement supplements our existing General Data Privacy Statement, which gives you specific information on how we process personal data obtained from you visiting our website and related to non-application-specific topics. 

1. Data controller and contact details

Responsible for the processing of personal data within the meaning of Art. 4 (7) GDPR is: Beiersdorf Hellas A.E.Agiou Nektariou 2GR 153 44 Gerakas / Attikis, Greece, Phone: Telefon: +30-210-66 00-100.

Contact details of the data protection officer: DataProtectionHellas@Beiersdorf.com or under the postal address of the data controller for the attention of the "data protection officer".

2. Collection of personal data

Within the recruitment process, we collect and store the following categories of personal data about you:

 • Data which you have provided to us in your candidate profile, including first and last name, country, e-mail, phone number.
 • Data which you have entered on our candidate application form, including desired annual salary, your motivation, information about disabilities (if and to the extent that it is relevant for the job offered).
 • Data which you have provided to us in your application documents (curriculum vitae CV, cover letter) including work experience, qualifications and language skills.
 • Data from online assessments (e.g. personality tests, cognitive ability tests) and video interviews (if applicable).
 • Data provided to us by your referees (if applicable). These are reference points that you have given us to contact. 

We evaluate the results of cognitive ability tests using relevant reference groups considering your profession and level of experience.

We collect personal data directly from you or from our external partners, e.g. headhunters. We can also obtain information from professional social networks, such as LinkedIn, job boards such as Monster, and from other publicly accessible sources (only information relevant to your professional life) for the purposes of actively approaching you with job offers or for the purpose of confirming the accuracy of the information presented by you within the course of the application.

3. Use of personal data

Your personal data may be used for following purposes:

 • To assess your application for the job offered and to communicate with you within the recruitment process.
 • To contact you in case of an alternative career opportunity within the Beiersdorf group (you can restrict the visibility of your candidate profile to the team involved in your current application or grant it to Beiersdorf’s recruiters worldwide).
 • Based on your consent to ask you about your experience within the recruitment process.
 • To contact you following your unsolicited application.
 • Based on your consent to send you personalized information on current open job postings.

5. Data sharing

We may transfer your personal data to companies affiliated with us provided this is permissible within the scope of the purposes and legal bases outlined above. For the processing activities in our online recruiting system Beiersdorf Group companies are jointly responsible. The essence of the arrangement of this joint determination is that Beiersdorf AG, Germany, is predominantly responsible to fulfill information duties according to data protection law and provide information on the joint processing. We might share your candidate profile with other recruiting teams in the Beiersdorf Group. You can manage the visibility options of your profile by selecting whether your profile should be visible to the recruiting team involved in your current application or recruiting teams within the Beiersdorf Group worldwide. If you do not wish to be further considered for relevant job offerings, you can request the deletion of your candidate profile, see section “Data retention”.

Furthermore, personal data may be processed on our behalf on the basis of contracts pursuant to Article 28 GDPR, especially by providers of systems for applicant management and selection procedures. We do not share data with third parties that have no reference to our application management and application procedures or other use cases we describe in section “Use of personal data”. Such transfers may involve the transfer of personal data to recipients outside the European Union / European Economic Area. Standard contractual clauses have been concluded with these external service providers, unless they are based in countries with an adequacy decision pursuant to Art. 45 GDPR.

More information is available under “Data transfers outside the EU”.

In the event of a legal obligation, we reserve the right to disclose information about you if we are required to surrender it to competent authorities or law enforcement bodies. The legal basis is Article 6 (1) c) GDPR.

7. Data retention

We retain your data for a period of 6 months after your last log in date in your profile. This is necessary for the burden of proof in the event of a legal claim based on the German General Equal Treatment Act (AGG). We further retain your personal data in that period in case there is a relevant job offering for which you will be a fitting candidate. You can manage the visibility settings of your candidate profile as described in 5 Data sharing. In addition, you can request the deletion of your candidate profile or the withdrawal of your application by contacting our recruitment experts at RC[at]Beiersdorf.com.

You can also unsubscribe from the Beiersdorf Job Agent and stop receiving information on current job postings in the menu “options” of your candidate profile.

In case your application is successful we may store your personal data within the subsequent employment in compliance with the applicable legal regulations. More information can be found in the Data Privacy Statement for employees that we will provide to you on acceptance of the job.

8. Objection or Withdrawal of your consent to the Processing of Personal Data

If you have given your consent (Article 6 (1) a GDPR) to the processing of your data (e.g. when we invite you to participate in a survey on your satisfaction with the application process at Beiersdorf), you can withdraw your consent at any time. Such a withdrawal influences the permissibility of processing your personal data after you have given it to us.

If we base the processing of your personal data on the weighing of interests (Article 6 (1) f GDPR), you may object to the processing. This is the case if processing is not necessary in particular to fulfil a contract with you, which is described by us in the Chapter Use of data. When exercising such objection, we ask you to explain the reasons why we should not process your personal data as we have done. In the event of your justified objection, we will examine the situation and either stop or adjust data processing or point out to you our compelling reasons worthy of protection, on the basis of which we will continue processing.